• leczenie chorób wewnętrznych związanych z zaburzeniami pracy układów:
  – pokarmowego
  – moczowego
  – oddechowego
  – rozrodczego
  – nerwowego
 • konsultacje kardiologiczne
 • prowadzenie pacjentów z problemami endokrynologicznymi
 • leczenie okulistyczne
 • podstawowa opieka ortopedyczna
 • opieka nad gryzoniami, zajęczakami oraz fretkami

Większość terapii odbywa się w sposób ambulatoryjny poprzez podanie odpowiednich leków w gabinecie lub wydanie ich do stosowania w domu.


Czasem zachodzi potrzeba dłuższej opieki, czy obserwacji – w takich przypadkach pacjenci pozostają w szpitalu.

Choroby wewnętrzne