CHIRURGIA

  • kastracje i sterylizacje psów i kotów
  • opracowywanie m. in. ran, czy ropni
  • usuwanie zmian rozrostowych
  • inne zabiegi należące do chirurgii „miękkiej”
chirurgia